Vidkun Quisling i arrest på Akershus festning, 1945.

Vidkun Quisling ble arrestert 9. mai 1945. Han ble kjent skyldig i landsforræderi og i Eidsivating lagmannsrett dømt til døden ved skyting. Natten til 24. oktober 1945 ble Vidkun Quisling skutt på Akershus festning. Fotografiet viser Vidkun Quisling en av hans siste levedager på Akershus festning.

Vidkun Quisling was arrested 9 May 1945. He was found guilty of treason and sentenced to death by firing squad. On the night of 24 October 1945 Vidkun Quisling was shot at Akershus Fortress. This photograph shows Vidkun Quisling in one of his last days of life at Akershus Fortress.

Arkivreferanse: RA/PA-1193, Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie, V1

Månedens tema april 2013: Vårslipp
Vi setter fokus på dokumenter og foto fra 2. verdenskrig i forbindelse med Riksarkivets vårslipp

Årets vårslipp er i sin helhet viet Vidkun Quisling. Blant de digitaliserte dokumentene som slippes er mange nylig blitt frigitt, mens noen nettopp er blitt avlevert til Riksarkivet og derfor bør være helt ukjente. I tillegg publiserer vi samtlige fotografier i Riksarkivet hvor Quisling er avbildet. Les mer på www.arkivverket.no