Landssviksaken mot Vidkun Quisling

Quisling ble i oktober 1945 dømt for landsforræderi, og sammen med to andre NS-ledere dømt til døden. Hele landssviksaken er nå publisert på Riksarkivets nettsider. Den består av mer enn 3500 dokumentsider. Vi viser her første side av Høyesteretts kjennelse med tiltalebeslutning.

The treason trial against Vidkun Quisling after WW2. All 3500 pages now avaliable at our web page. (In Norwegian only)

Arkivreferanse: RA/S-3138 Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Landssviksak D29 Vidkun Quisling, stk. 7.

Månedens tema april 2013: Vårslipp
Vi setter fokus på dokumenter og foto fra 2. verdenskrig i forbindelse med Riksarkivets vårslipp

Årets vårslipp er i sin helhet viet Vidkun Quisling. Blant de digitaliserte dokumentene som slippes er mange nylig blitt frigitt, mens noen nettopp er blitt avlevert til Riksarkivet og derfor bør være helt ukjente. I tillegg publiserer vi samtlige fotografier i Riksarkivet hvor Quisling er avbildet. Les mer på www.arkivverket.no.