Brev til mor

Vidkun Quisling skrev mange brev til moren og andre familiemedlemmer. I dette brevet fra januar 1913, skriver han blant annet:

Arbeidet er i grunden det som skjænker tilfredshet, alt andet er mer eller mindre tomhet. Jo mer man trænger ind i de forskjellige materier, desto uinteressantere blir det, og desto taapeligere synes man de er som kaster sin tid bort til selskabelighet, forlystelser og hva de nå heter alle disse ting som daarer menneskenes sind.

Riksarkivet har nå publisert 54 familiebrev og postkort til og fra Quisling fra perioden 1894-1929. Det eldste er fra 2. juni 1894, der den snaut 7 år gamle Vidkun skriver til moren sin.

Arkivreferanse: RA/PA-750, Vidkun Quisling, Materiale fra Knud Rasmussen Selskabet, Danmark, stk. 1.

Månedens tema april 2013: Vårslipp
Vi setter fokus på dokumenter og foto fra 2. verdenskrig i forbindelse med Riksarkivets vårslipp

Årets vårslipp er i sin helhet viet Vidkun Quisling. Blant de digitaliserte dokumentene som slippes er mange nylig blitt frigitt, mens noen nettopp er blitt avlevert til Riksarkivet og derfor bør være helt ukjente. I tillegg publiserer vi samtlige fotografier i Riksarkivet hvor Quisling er avbildet. Les mer på www.arkivverket.no