“I polikliniken har jeg i denne tid mellem 30-50
syke, de fleste er stakkels fattige, men der
kommer ogsaa ofte rike og ogsaa ofte kurder
eller tyrkiske kvinder.”

Da hun var 25 år gammel bestemte Bodil Bjørn seg for å bruke sitt liv i Guds tjeneste og til å hjelpe syke og lidende mennesker, spesielt barn, og utdannet seg til sykepleier.

I 1905 reiste hun til Armenia for organisasjonen Kvinnelige Misjonsarbeidere. Her åpnet hun en poliklinikk og mottok mellom 30 og 60 pasienter daglig. Hun satte også i gang en skole der unge piker og gifte kvinner kunne lære å lese.

Byen Musch, der hun arbeidet, hadde en armensk befolkning på omtrent 25.000 mennesker, og rundt byen fantes ca. 300 landsbyer. Bodil Biørn oppholdt seg fortsatt i Musch da tyrkiske myndigheter satte i gang sine massakrer på den armenske befolkning i 1915.

Arkivet etter Kvinnelige Misjonsarbeidere inneholder over 1000 fotografier. Bildene dokumenterer KMAs arbeid i Armenia og andre steder fra 1906 til 1960-årene. Mange av bildene er tatt av sykepleier Bodil Biørn, Gjennom bildene blir hun vårt øyevitne til de grusomhetene som rammet det armenske folket.

Arkivreferanse: RA/PA-699, Foto “Poliklinikken i Musch”

Les hele den sterke historien her

English summary here.

Månedens tema mars 2013: Kvinner i 100
Vi setter fokus på bra damer fra de siste 100 årene